Rzeczy na HS

Spis narzędzi, przedmiotów, urządzeń i wszelkich innych wichajstrów znajdujących się na terenie hackerspace trójmiasto.

UWAGA! Spis rodzi się powoli i w bólach, więc jest wciąż daleki od ukończenia. Poziom ukończenia inwentaryzacji szacuje na 25%.